Longdenervatie behandeling

Het doel van de totale longdenervatie (TLD)‐behandeling is om de zenuwen in de luchtwegen te onderbreken op het punt waar de zenuwen de long binnenkomen. Dit wordt gedaan door middel van een speciale katheter die is ontwikkeld door Nuvaira Inc (Plymouth, Minnesota, Verenigde Staten).

 

Deze kathether wordt via een bronchoscoop in de long geplaatst. Deze katheter is speciaal omdat hij is ontworpen om radiofrequente (RF) energie af te leveren door de wand van de luchtweg zonder ergens in te hoeven snijden. De katheter bevat een ballon en een elektrode. De elektrode geeft de RF‐energie af terwijl in de ballon gekoeld vloeistof circuleert zodat het direct omliggende weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt. De RF‐energie zal doelgericht door de wand energie afleveren op de plek waar de zenuw de long binnenkomt. De RF‐energie zorgt voor zogenoemde ‘ablatie’. Ablatie is een medische term voor ‘gericht beschadigen’. Door de beschadiging wordt het vermogen van de luchtwegzenuwen om signalen door te geven onderbroken wat ervoor zorgt dat de luchtwegen verwijden en het ademhalen makkelijker wordt.

De TLD‐behandeling is een experimentele behandeling en wordt alleen nog maar in onderzoeksverband uitgevoerd.

Resultaten uit onderzoek


Tot nu toe zijn de resultaten van het eerste pilot-onderzoek gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Deze eerste studie in mensen onderzocht de behandeling in 22 patiënten met COPD en liet zien dat de behandeling uitvoerbaar en veilig was.

Het materiaal wat in de eerste studie gebruikt is, is inmiddels verder ontwikkeld om de behandeling makkelijker en uitvoerbaar te maken. Momenteel lopen er studies waar verder onderzocht zal worden of deze techniek veilig is en effect heeft, ook bij patiënten met zeer ernstig COPD. Tot nu toe hebben ongeveer 100 patiënten met COPD deze behandeling ondergaan.

 

Alle publicaties zijn hier te vinden:   https://www.nuvaira.com/newsroom/publications/

 

Referentie: Targeted lung denervation for moderate to severe COPD: a pilot study,  Slebos, Klooster, Koegelenberg, Theron, Styen, Valipour, Mayse, Bolliger. Thorax 2015;70:411–419