Longdenervatie voor ernstig Astma

Het doel van de totale longdenervatie (TLD)‐behandeling is om de zenuwen in de luchtwegen te onderbreken op het punt waar de zenuwen de long binnenkomen. Dit wordt gedaan door middel van een speciale katheter die is ontwikkeld door Nuvaira Inc (Plymouth, Minnesota, Verenigde Staten).

 

Deze kathether wordt via een bronchoscoop (lange dunne slang waarmee de arts in de luchtwegen kan kijken) in de long geplaatst. Deze katheter is speciaal omdat hij is ontworpen om radiofrequente (RF) energie af te leveren door de wand van de luchtweg zonder ergens in te hoeven snijden. De katheter bevat een ballon en een elektrode. De elektrode geeft de RF‐energie af terwijl in de ballon gekoeld vloeistof circuleert zodat het direct omliggende weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt. De RF‐energie zal doelgericht door de wand energie afleveren op de plek waar de zenuw de long binnenkomt. De RF‐energie zorgt voor zogenoemde ‘ablatie’. Ablatie is een medische term voor ‘gericht beschadigen’. Door de beschadiging wordt het vermogen van de luchtwegzenuwen om signalen door te geven onderbroken wat ervoor zorgt dat de luchtwegen verwijden en het ademhalen makkelijker wordt.

De TLD‐behandeling is een experimentele behandeling en wordt alleen nog maar in onderzoeksverband uitgevoerd.

Resultaten uit onderzoek


Toepassing bij patiënten met ernstig Astma

De TLD behandeling is uitgebreid onderzocht bij dieren en tot nu toe bij ongeveer 100 patiënten met COPD uitgevoerd in wetenschappelijke onderzoeken in Europa. Het gebruik van deze behandeling, voor de behandeling van astma, is echter een nieuwe toepassing. 

Alle publicaties zijn hier te vinden:   https://www.nuvaira.com/newsroom/publications/


Lopende studie

Momenteel loopt er geen studie die de effecten van gerichte longdenervatie voor patiënten met astma onderzoekt en kunnen patiënten hier niet voor worden doorverwezen.