Gerichte longdenervatie


Doel van de behandeling

Het doel van de TLD‐behandeling is om de zenuwen in de luchtwegen te onderbreken op het punt waar de zenuwen de long binnenkomen. Dit wordt gedaan door middel van een speciale katheter die is ontwikkeld door Nuvaira Inc (Plymouth, Minnesota, Verenigde Staten). Deze kathether wordt via een bronchoscoop (lange dunne slang waarmee de arts in de luchtwegen kan kijken) in de long geplaatst.

 

Behandeling

Deze katheter is speciaal omdat hij is ontworpen om radiofrequente (RF) energie af te leveren door de wand van de luchtweg zonder ergens in te hoeven snijden. De katheter bevat een ballon en een

elektrode. De elektrode geeft de RF‐energie af terwijl in de ballon gekoeld vloeistof circuleert zodat het direct omliggende weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt. De RF‐energie zal doelgericht door de wand energie afleveren op de plek waar de zenuw de long binnenkomt. De RF‐energie zorgt voor zogenoemde ‘ablatie’. Ablatie is een medische term voor ‘gericht beschadigen’. Door de beschadiging wordt het vermogen van de luchtwegzenuwen om signalen door te geven onderbroken wat ervoor zorgt dat de luchtwegen verwijden en het ademhalen makkelijker wordt.

De TLD‐behandeling is een experimentele behandeling en het kan dus zijn dat patiënten geen baat zullen hebben van deze behandeling.

 

Meer informatie

Meer informatie over deze behandeling is eventueel te vinden op onderstaande website. Dit is wel een website voor de behandeling voor patiënten met COPD, maar uitleg over de behandeling is op deze website te vinden.

Website gerichte longdenervatie bij COPD


Kunt u hiervoor in aanmerking komen?

 

Nee. De behandeling met gerichte longdenervatie is nog experimenteel en kan alleen uitgevoerd worden in onderzoeksverband. Op dit moment loopt er geen onderzoek naar deze behandeling en is het dus niet mogelijk deze behandeling te ondergaan.