Behandeling met eenrichtingsventielen


Doel van de behandeling

 

Door het plaatsen van ventielen, wordt het meest aangedane longdeel (kwab) afgesloten, hierdoor zal het “restvolume” (dit is de hoeveelheid lucht in de longen welke u niet gebruikt) kleiner worden, waardoor het “bruikbare” longvolume groter wordt. Deze afname van het “restvolume” kan in patiënten met emfyseem leiden tot een afname van de kortademigheid en verbeteringen van de longfunctie, het inspanningsvermogen en kwaliteit van leven.

De ventielen

 

De ventielen zijn gemaakt van nikkel-titanium met een laagje siliconen, wat over het algemeen goed verdragen wordt door het lichaam. Aan het uiteinde zit een siliconen ventiel, die bij inademen gesloten blijft en bij uitademen open gaat en daardoor lucht en slijm naar buiten laat gaan. Doordat lucht uit de longkwab gaat, maar er geen lucht in kan gaan, zal de longkwab kleiner worden.


De behandeling

Bij de behandeling met eenrichtingsventielen wordt maximaal de helft van een long behandeld. Meer is niet mogelijk omdat de longen dan te klein worden met een te grote kans op bijwerkingen. De rechter long bestaat uit 3 delen (‘kwabben’): de bovenkwab, middenkwab en de onderkwab. De linkerlong bestaat uit twee delen: een boven- en een onderkwab. Bij de behandeling wordt een van deze kwabben afgesloten, met als enige uitzondering dan de boven- en middenkwab ook samen behandeld kunnen worden. Voor de behandeling van een hele longkwab zijn ongeveer 3 tot 5 ventielen nodig om het longdeel helemaal af te sluiten. Het aantal geplaatste ventielen wordt bepaald door de bouw (anatomie) van de luchtwegen en heeft geen relatie met het uiteindelijke effect. 

 

 

In dit plaatje hierboven zijn in de ingang van de behandelkwab totaal 3 ventielen geplaatst. In het plaatje hieronder wordt stap voor stap weergegeven hoe een ventiel geplaatst wordt in een luchtwegtakje.

Resultaten en complicaties

In de tabel hieronder staan de resultaten en complicaties in het eerste jaar na de behandeling met ventielen en deze worden vergeleken met een groep die de behandeling niet heeft ondergaan maar wel optimaal behandeld wordt voor emfyseem.

Mogelijke bijwerkingen van de behandeling vind u hier.


Informatiefolder

Meer informatie over de behandeling kunt u vinden in de informatiefolder


Wanneer en hoe komt u hiervoor in aanmerking?

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor deze behandeling.

 

Redenen hiervoor kunnen zijn:. 

  • De verspreiding van het longweefsel in de longen
  • Hoeveel longweefsel er aanwezig is per longkwab
  • Of de scheidingen tussen de longkwabben intact zijn (Indien er bijvoorbeeld geen intacte scheidingen tussen de longkwabben zijn, dan zal een behandeling met ventielen niet effectief zijn.)
  • Onvoldoende hyperinflatie van de longen (hyperinflatie hoeveel volume lucht u niet kunt verplaatsen. Volume wat u niet kunt verplaatsen wordt ook wel restvolume genoemd. Een longvolume reducerende behandeling kan pas effectief zijn als er daadwerkelijk sprake is van een sterk verhoogd restvolume.)

Daarnaast zijn de volgende factoren ook belangrijk:

  • In ieder geval 6 maanden gestopt met roken
  • Gebruik van optimale medicatie voor de COPD
  • Voldoende beweging bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een revalidatieprogramma
  • Geen bijkomende ziekten
  • Veel klachten en beperkingen en beperkte kwaliteit van leven

Mocht u geïnteresseerd zijn in de behandeling overleg dit dan met uw eigen longarts. U eigen longarts kan u eventueel doorverwijzen naar ons. Hoe u verwezen kunt worden en wat vervolgens de procedure is kunt u hier lezen.