Hoe kunt u verwezen worden?


U kunt met uw eigen longarts bespreken of u mogelijk in aanmerking komt voor de behandelingen die worden uitgevoerd in het UMCG. Uw longarts kan u dan doorverwijzen naar ons. Meer informatie voor uw longarts hierover is te vinden op de ‘informatie voor de verwijzer’, te vinden op deze website.

 

Wij zullen vragen aan uw longarts om de volgende informatie, indien beschikbaar, op te sturen naar ons:

  • Recente poliklinische brief inclusief complete voorgeschiedenis en actuele medicatie.
  • CT scan van de longen.
  • Uitslag van longfunctieonderzoeken (Spirometrie en Bodybox (maximaal 1 jaar oud)).

Na ontvangst van deze gegevens worden ze gecontroleerd en worden deze besproken in onze wekelijkse interventie bespreking. Wij proberen om uw longarts binnen 6 weken te informeren betreffende de beoordeling.

 

Tijdens het beoordelingsproces wordt er o.a. naar uw CT scan, longfunctie, medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik gekeken. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een aanvullende behandeling. Dit hangt o.a. af van hoe het longweefsel verspreid is in de longen, hoeveel longweefsel er aanwezig is per longkwab en of er intacte scheidingen zijn tussen de longkwabben. Indien er bijvoorbeeld geen intacte scheidingen tussen de longkwabben zijn, dan zal een behandeling met ventielen niet effectief zijn. Dit kunnen wij op een CT scan beoordelen. We zullen ook naar de longfunctie uitslagen kijken. Er zal o.a. worden nagegaan in welke mate u hyperinflatie heeft, dat betekent hoeveel volume lucht u niet kunt verplaatsen. Volume wat u niet kunt verplaatsen wordt ook wel restvolume genoemd. Een longvolume reducerende behandeling kan pas effectief zijn als er daadwerkelijk sprake is van een sterk verhoogd restvolume. Daarnaast zal worden nagegaan of er geen andere ziektes of aandoeningen zijn waardoor een bronchoscopie onder narcose niet veilig voor u is. 

 

Indien u op basis van de toegestuurde gegevens helaas NIET geschikt bent voor een aanvullende behandeling (zoals ventielen, coils, uitschakelen van zenuwen, behandeling met lijm of stikstof etc.), dan zal uw eigen longarts u hierover berichten. U krijgt dan geen bericht van het UMCG.

 

Indien u mogelijk WEL geschikt bent voor een aanvullende behandeling, dan zullen wij u longarts hierover berichten en wordt u uitgenodigd in het UMCG voor een vrijblijvend second opinion consult. Dit zal ongeveer plaatsvinden 8 weken nadat wij uw gegevens hebben beoordeeld.