Onderzoek naar de behandeling met long volume reductie coils

Momenteel loopt er 1 onderzoek die de behandeling met long volume reductie coils onderzoekt:

  • ELEVATE studie (Gestart Mei 2018)

 


ELEVATE studie

“Een gerandomiseerde studie waarbij de endobronchiale coil behandeling wordt vergeleken met optimale standaard zorg in patiënten met ernstig emfyseem.”

Dit onderzoek zal de coil behandeling (behandelgroep) vergelijken met de gebruikelijke medische zorg voor patiënten met emfyseem (controlegroep). Voor beide onderzoeksgroepen (de controlegroep en de behandelgroep) wordt de gebruikelijke medische zorg ter behandeling van emfyseem voorgeschreven; dit houdt gewoonlijk een behandeling met voorgeschreven geneesmiddelen voor de behandeling van emfyseem in. De behandelgroep ondergaat een bronchoscopie voor de plaatsing van de coils. Na 6 maanden kan de controlegroep mogelijk als nog de behandeling met coils ondergaan.

Met dit onderzoek willen we verder onderzoek doen naar 1) wat voor soort ongewenste voorvallen (het zich voordoen van een verandering in de gezondheid van een patiënt) zich kan voordoen bij patiënten met coils, 2) hoe vaak patiënten met coils ongewenste voorvallen hebben; 3) of patiënten zich beter voelen nadat zij de coils hebben gekregen; 4) of de longen beter werken nadat de patiënten de coils hebben gekregen en 5) of het inspanningsvermogen van patiënten beter wordt nadat zij coils gekregen hebben. Er zullen in totaal maximaal 210 patiënten aan dit onderzoek deelnemen. Het onderzoek wordt in maximaal 30 ziekenhuizen in Europa uitgevoerd. 

NCT03360396