COPD fenotyperen onderzoek

Als u uitgenodigd wordt voor een “Second Opinion” bezoek aan het UMCG zullen wij u ook vragen om eenmalig deel te nemen aan het ‘COPD fenotyperen onderzoek’ 

 

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een grote groep patiënten met ernstig COPD uitgebreid in kaart te brengen en meer inzicht te krijgen in de verschillende verschijningsvormen van de aandoening. COPD is een erg heterogene aandoening, wat inhoudt dat er grote verschillen zijn tussen patiënten in bijvoorbeeld ziektesymptomen, werking van verschillende behandelingen en de achteruitgang in longfunctie. Door deze verschillende verschijningsvormen van de aandoening (fenotypen) is het lastig om vooraf te voorspellen welke behandeling voor welke patiënt effectief is. Door meer inzicht te krijgen in welke groep patiënten goed op de verschillende behandelvormen reageren, hopen we in de toekomst patiënten met COPD efficiënter te kunnen behandelen.

 

Wat houdt deelname voor u in?

Deelname aan dit onderzoek zal voor u inhouden dat wij u zullen vragen om eenmalig tijdens uw “second opinion” consult, een aantal vragenlijsten in te vullen en dat wij naast de reguliere bloedbepalingen een aantal extra bloedbepalingen mogen doen. Dit onderzoek staat los van het “second opinion” consult en deelname is geheel vrijwillig. U hoeft hier niet extra voor naar het UMCG te komen.

 

Het onderzoek is uitgebreid beschreven in de informatie voor deelnemers die u opgestuurd krijgt.