Onderzoek naar de longdenervatie behandeling bij COPD patiënten


Op het moment lopen er geen nieuwe studies die de longdenervatie behandeling bij COPD onderzoekt. We verwachten wel met nieuwe studies te gaan starten.

  • AIRFLOW studie (inclusie gesloten, nieuwe studie verwacht 2019)
  • DISCOVER studie (verwacht najaar 2018)

AIRFLOW studie

“Evaluatie van de optimale dosis en veiligheid van de behandeling met het Holaira Longdenervatie systeem bij patiënten met matig tot ernstig COPD”

 

Deze studie bestond uit 2 fasen:

AIRFLOW 1: Tijdens deze fase werden 2 doseringen RF-energie met elkaar vergeleken om te onderzoeken of er een verschil is in veiligheid tussen de 2 doseringen, dit om de optimale dosis van deze twee te bepalen. De patiënten die meededen werden geloot voor behandeling met 1 van de 2 (beide actieve) doseringen. Aan deze fase hebben 45 patiënten meegedaan.

AIRFLOW 2: Tijdens deze fase wordt de behandeling vergeleken met een placebo groep. De placebo groep houdt in dat de helft van de patiënten een bronchoscopie zal ondergaan maar niet behandeld zal worden met de RF-energie. In totaal doen 80 patiënten mee aan deze fase. Pas na 1 jaar hoort de patiënt of hij/zij behandeld is of niet. Momenteel loopt de follow-up van deze studie.

De verwachting is dat de volgende fase (AIRFLOW-3) in 2019 zal starten. 


DISCOVER studie

“Onderzoek naar de invloed van gerichte longdenervatie (TLD, Targeted Lung Denervation) op patiënten met ernstige en zeer ernstige COPD (het Discover TLD-onderzoek)”

Tot nu toe is de longdenervatie behandeling alleen nog maar onderzocht bij COPD patiënten met matig tot ernstig COPD (GOLD II en III). De DISCOVER studie zal onderzoeken of deze behandeling ook veilig en effectief is bij patienten met zeer ernstig COPD (GOLD IV). Aan deze studie kunnen ongeveer 100 patienten mee doen in meerdere ziekenhuizen in Europa.