Verwijsprocedure


Om na te gaan of uw patiënt geschikt is voor een aanvullende behandeling i.v.m. COPD zullen wij altijd eerst alleen op "papier" nagaan of uw patiënt mogelijk geschikt is voor een behandeling.

Een goede verwijsprocedure is voor zowel patiënt als de verwijzer belangrijk. Alle partijen zijn daarom gebaat bij een goede logistiek en terugkoppeling.

 

Wij hebben onderstaande gegevens van u nodig:

 

  • Brief met vraagstelling, voorgeschiedenis, revalidatie/fysio, rookstop en medicatiegebruik
  •  Op CD-rom: thorax CT scan zonder contrast, 1 mm coupes (voorkeur Kernel B31f)
  •  Longfunctie uitslagen: recente flow-volume, body-box, difussie en arteriële bloedgas met een trend rapport van de longfunctie uitslagen bloedgassen

Indien beschikbaar:

  • een brief cardioloog/ uitslag van een echo cor
  • uitslag perfusiescan (op CD rom)

Graag als 1 pakket per post verzenden naar:

Bronchoscopisch Interventie Centrum (BIC)

Universitair Medisch Centrum Groningen

Afdeling Longziekten AA11

Postbus 30.001

9700 RB GRONINGEN