ALGEMENE DISCLAIMER

  • Hoewel aan alle pagina's van de website van het Bronchoscopisch interventie centrum (BIC) van het UMCG website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het BIC-team van het UMCG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze website.
  • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het UMCG.
  • De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.
  • De sites waarnaar het deze website linkt worden door het BIC-team van het UMCG regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het BIC-team van het UMCG voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het BIC-team  van het UMCG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
  • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de BIC-team UMCG-website geldt: copyright © 2022 BIC-UMCG.