Longdenervatie behandeling

Het doel van de totale longdenervatie (TLD)‐behandeling is om de zenuwen in de luchtwegen te onderbreken op het punt waar de zenuwen de long binnenkomen. Dit wordt gedaan door middel van een speciale katheter die is ontwikkeld door Nuvaira Inc (Plymouth, Minnesota, Verenigde Staten).

 

Deze kathether wordt via een bronchoscoop in de long geplaatst. Deze katheter is speciaal omdat hij is ontworpen om radiofrequente (RF) energie af te leveren door de wand van de luchtweg zonder ergens in te hoeven snijden. De katheter bevat een ballon en een elektrode. De elektrode geeft de RF‐energie af terwijl in de ballon gekoeld vloeistof circuleert zodat het direct omliggende weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt. De RF‐energie zal doelgericht door de wand energie afleveren op de plek waar de zenuw de long binnenkomt. De RF‐energie zorgt voor zogenoemde ‘ablatie’. Ablatie is een medische term voor ‘gericht beschadigen’. Door de beschadiging wordt het vermogen van de luchtwegzenuwen om signalen door te geven onderbroken wat ervoor zorgt dat de luchtwegen verwijden en het ademhalen makkelijker wordt.

De TLD‐behandeling is een experimentele behandeling en wordt alleen nog maar in onderzoeksverband uitgevoerd.

Resultaten uit onderzoek


Tot nu toe zijn de resultaten van het eerste pilot-onderzoek en 2 gerandomiseerde vervolgstudies (AIRFLOW 1 en 2) gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschriften. In deze studies zijn in totaal 150 patiënten behandeld.

 

Pilotstudie en AIRFLOW-1

De eerste pilotstudie in mensen onderzocht de behandeling in 22 patiënten met COPD en liet zien dat de behandeling uitvoerbaar en veilig was.

Het materiaal wat in de eerste studie gebruikt is, is inmiddels verder ontwikkeld om de behandeling makkelijker en uitvoerbaar te maken. In de tweede studie (AIRFLOW 1) is de optimale dosering van de behandeling onderzocht in een gerandomiseerd onderzoek in 46 patiënten.

 

AIRFLOW-2 studie

Daarna is de AIRFLOW 2 studie uitgevoerd, wat een gerandomiseerde sham-gecontroleerde studie was. In deze studie hebben totaal 82 patiënten met COPD deelgenomen. Hiervan heeft de helft van de patiënten de bronchoscopie met de Totale Long Denervatie behandeling ondergaan en de andere helft een placebo bronchoscopie. Pas na 1 jaar hoorden de patiënten of ze wel of niet behandeld waren. Alleen de behandeld longarts wist of de patiënt wel of niet de behandeling had gekregen.

 

Resultaten

De belangrijkste uitkomstmaat van de studie was het percentage patiënten dat tussen 3 en 6.5 maand na de bronchoscopie extra klachten van de longen, zoals een COPD longaanval had gehad. 32% van de patiënten die de behandeling hadden ondergaan had extra klachten gehad en 71% van de patiënten die de behandeling niet had ondergaan. Dit was significant verschillend tussen de groepen in het voordeel van patiënten die de behandeling hadden ondergaan. De patiënten die de behandeling hadden ondergaan hadden ook significant minder ziekenhuisopnames vanwege een longaanval vergeleken met de patiënten die de placebo bronchoscopie hebben ondergaan. Er werden geen verschillen gevonden in veranderingen in longfunctie of vragenlijst uitkomsten tussen de 2 groepen tot 1 jaar na de bronchoscopie.

 

Conclusie

De belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat de patiënten die de totale longdenervatie behandeling hebben ondergaan significant minder longaanvallen en ziekenhuisopnames hadden vergeleken met de patiënten die de behandeling niet hebben ondergaan in het eerste jaar na de bronchoscopie. Minder longaanvallen zou kunnen leiden tot een stabielere longfunctie op de langere termijn, maar dit moet de langere termijn follow-up van de studie uitwijzen. 

 

LOPENDE STUDIE: AIRFLOW 3

Momenteel loopt de AIRFLOW-3 studie die voor het eerst ook in Amerika wordt uitgevoerd. Deze studie zal in ongeveer 500 patiënten verder onderzoeken of deze behandeling effectief is. 


Download
Artikel: AIRFLOW 1 studie
AIRFLOW 1- artikel.pdf
Adobe Acrobat document 530.0 KB
Download
Artikel: AIRFLOW 2 studie
Slebos_et_al-2019-American_Journal_of_Re
Adobe Acrobat document 719.2 KB

Alle publicaties van deze behandeling zijn hier te vinden:   https://www.nuvaira.com/newsroom/publications/