Uw patiënt is mogelijk WEL geschikt voor een aanvullende behandeling


Wij zullen uw patiënt uitnodigen voor een second opinion bezoek in het UMCG indien uw patiënt n.a.v. de 'papieren' beoordeling mogelijk geschikt is voor een bronchoscopische interventie. U krijgt per brief bericht dat wij uw patiënt uitnodigen.

 

Tijdens dit bezoek wordt er specifieker nagegaan of er een behandeling mogelijk is en welke behandeling geschikt is. U ontvangt een verslag van dit bezoek. Het bezoek zal circa 6 weken na de beoordeling plaatsvinden.