Belangrijkste risico’s gerelateerd aan ventielen

 

 

% voorkomen

Pneumothorax (klaplong)

20-25%

Longontsteking achter de ventielen

2%

Granulatieweefsel vorming bij het ventiel

5-10%

COPD exacerbatie

5-10%

Respiratoire insufficiëntie (zeer ernstige kortademigheid)

1%

Hypoxemie (tekort aan zuurstof in het bloed)

5%

Hypercapnie (hoge waarde koolzuurgas in het bloed)

2.5%

Overlijden

2%

 

mogelijke risico’s gerelateerd aan ventielen

 

Acute bronchitis (Inflammatie of infectie in de luchtwegen)

Acute bronchospasmen (samentrekking van de lucht, wat piepen of toenemende kortademigheid als gevolg kan hebben)

Blokkade in een luchtweg vanwege migratie/losraken van het ventiel

Luchtweg perforatie (gat in de luchtwegwand)

Luchtweg stenose (vernauwing)

Beschadiging van de luchtwegwand

Angst

Afonie (stemverlies)

Pijn op de borst

Dysfonie (schorre stem)

Empyeem (pus tussen de long en borstwand)

Koorts

Gebroken rib

Hemoptoë (bloed ophoesten)

Hemathothorax (bloed tussen de longen en de borstwand)

Verslechterde longfunctie

Toename in hoesten

Toename in kortademigheid

Verzameling van vloeistof rond de longen (pleura-effusie)

Pleuritis (ontsteking van het longvlies of borstvlies)

Pulmonaire shunt (ongelijkmatige doorbloeding in de long)

Embolie in de long (bloedstolsel)

Sepsis (ernstige infectie)

Piepen of fluiten van een eenrichtingsventiel