criteria verwijzen longvolumereductie

Het advies volgens de “Nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij COPD “ is, dat iedere gemotiveerde COPD patiënt, die voldoet aan onderstaande criteria, geëvalueerd kan worden om na te gaan of een longvolume reducerende bronchoscopische interventie, als aanvulling op de huidige behandeling, mogelijk is.