Behandeling met coils


Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de behandeling met coils (LTD-behandeling) in studieverband.

De Coils

Een van de bronchoscopische long volume reductie technieken is de behandeling met coils. De Long Volume Reductie Coil is een elastische draad gemaakt van geheugenmetaal (nitinol). Helaas heeft de fabrikant van de initiële coil (zie foto hieronder) besloten te stoppen met de behandeling en wordt deze coil niet meer gemaakt en kan de behandeling niet meer worden uitgevoerd.

Nieuwe generatie coil (LTD: lung tensioning device)

Er is ondertussen wel een nieuw soort coil ontwikkeld: de LTD (lung tensioning device). Zie afbeelding hieronder. Momenteel wordt deze nieuwe coil in onderzoeksverband onderzocht.

Doel van de behandeling

De gedachte achter de behandeling is om te proberen de ‘ziekste’ gedeelten van de long kleiner te maken met behulp van de coil waardoor de resterende, gezondere delen van de long meer ruimte krijgen om te kunnen uitzetten en doeltreffender te werken.

 

De behandeling 

De coils worden tijdens 2 behandelingen via een bronchoscoop in de longen geplaatst. De bronchoscopie zal plaatsvinden onder narcose. Een bronchoscoop is een dun slangetje met daarin een kleine camera die in de luchtwegen gebracht kan worden. Er vindt geen operatie plaats.

Per behandeling zal er 1 long worden behandeld (links of rechts). Het aantal geplaatste coils wordt bepaald door de bouw (anatomie) van de luchtwegen. Tussen de 2 behandelingen zal ongeveer 6-10 weken zitten. 


Hoe komt u hiervoor in aanmerking?

Mocht u geïnteresseerd zijn in de behandeling overleg dit dan met uw eigen longarts. U eigen longarts kan u eventueel doorverwijzen naar ons. Deze behandeling is nog geen reguliere zorg en vindt alleen in onderzoeksverband plaats. Hoe u verwezen kunt worden en wat vervolgens de procedure is kunt u hier lezen.