BEHANDELING VOOR UW COPD

Uw longarts en wij willen de best mogelijke behandeling van uw COPD. Het is daarom belangrijk dat u zelf ook in actie komt en op zoek gaat naar oplossingen voor eventuele problemen die u ervaart en nagaat of u zelf ook dingen kunt verbeteren. Hieronder een aantal punten die belangrijk zijn voor de behandeling van uw COPD.

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende behandeling is het belangrijk dat u voldoet aan onderstaande punten.

 

Ga na of u trouw en op de juiste manier uw medicijnen neemt. Het is belangrijk dat u goed inhaleert, zo komen medicijnen op de goede  plaats in uw longen en hebben zij het meeste effect.

 

Zorg dat u voldoende beweegt door bijvoorbeeld te gaan wandelen, fietsen en krachttraining te doen. Zo traint u uw spieren en krijgt  u een betere conditie. Bij voorkeur doet u dit met een gestructureerd beweging programma, minimaal 2 keer per week, onder begeleiding van een fysiotherapeut, in een COPD of astma groep of op de sportschool.

 

Natuurlijk is het van groot belang om niet te roken of zelfs maar mee te roken omdat dit heel erg schadelijk is voor uw longen, u dient ten minste 6 maanden gestopt te zijn met roken om in aanmerking te kunnen komen voor een bronchoscopische behandeling.

 

Een goed lichaamsgewicht is belangrijk voor uw gezondheid en algehele conditie. Heeft u een ernstig ondergewicht of juist overgewicht overleg dan eventueel met een diëtist hoe u dit kunt  verbeteren. Een diëtist kan u leren te kiezen voor gezonde voeding bij COPD of astma en daarbij begeleiden. 

Hoe kom ik in aanmerking voor een aanvullende behandeling?

U kunt met uw eigen longarts bespreken of u mogelijk in aanmerking komt voor de behandelingen die worden uitgevoerd in het UMCG. Uw longarts kan u dan doorverwijzen naar ons.  

Wij zullen vragen aan uw longarts om de volgende informatie, indien beschikbaar, op te sturen naar ons:

  • Recente poliklinische brief inclusief complete voorgeschiedenis en actuele medicatie.
  • CT scan van de longen.
  • Uitslag van longfunctieonderzoeken (Spirometrie en Bodybox (maximaal 1 jaar oud)).

Na ontvangst van deze gegevens worden ze gecontroleerd en worden deze besproken in onze wekelijkse interventie bespreking. Wij proberen om uw longarts binnen 6 weken te informeren betreffende de beoordeling.

 

Tijdens het beoordelingsproces wordt er o.a. naar uw CT scan, longfunctie, medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik gekeken. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een aanvullende behandeling. Dit hangt o.a. af van hoe het longweefsel verspreid is in de longen, hoeveel longweefsel er aanwezig is per longkwab en of er intacte scheidingen zijn tussen de longkwabben. Dit kunnen wij op een CT scan beoordelen.

 

Indien er bijvoorbeeld geen intacte scheidingen tussen de longkwabben zijn, dan zal een behandeling met ventielen niet effectief zijn. We zullen dan wel nagaan of u mogelijk in aanmerking komt voor een andere experimentele behandeling zoals: coils, luchtwegstentjes of longdenervatie.

 

We zullen ook naar de longfunctie uitslagen kijken. Er zal onder ander worden nagegaan in welke mate u hyperinflatie heeft, dat betekent hoeveel volume lucht u niet kunt verplaatsen. Volume wat u niet kunt verplaatsen wordt ook wel restvolume genoemd.

 

Een longvolume reducerende behandeling kan pas effectief zijn als er daadwerkelijk sprake is van een sterk verhoogd restvolume.

 

Daarnaast zal worden nagegaan of er geen andere ziektes of aandoeningen zijn waardoor een bronchoscopie onder narcose niet veilig voor u is. 

 

Indien u op basis van de toegestuurde gegevens helaas NIET geschikt bent voor een aanvullende behandeling (zoals ventielen, coils, longdenervatie, luchtwegstentjes etc.), dan zal uw eigen longarts u hierover berichten. U krijgt dan geen bericht van het UMCG.

 

Indien u mogelijk WEL geschikt bent voor een aanvullende behandeling, dan zullen wij u longarts hierover berichten en wordt u uitgenodigd in het UMCG voor een vrijblijvend second opinion consult.

 

Dit zal ongeveer plaatsvinden 8 weken nadat wij uw gegevens hebben beoordeeld.

wat kan ik doen als patiënt?

1. Bespreek met uw longarts of u doorverwezen kan worden voor beoordeling naar het       UMCG.

 

2. Uw gegevens zullen besproken worden in ons team. Dit duurt ongeveer 4 weken.

 

3. Indien u mogelijk in aanmerking komt voor aanvullende behandeling zal u worden uitgenodigd voor een second opinion consult in het UMCG.

 

Klik hier voor meer informatie over het second opinion consult

 

Als helaas blijkt dat u niet in aanmerking komt voor aanvullende behandeling zullen wij uw longarts vragen u hierover te berichten.