Onderzoek naar de Cryotherapie behandeling bij COPD

Op het moment loopt er een studie die de CryoSpray behandeling bij COPD onderzoekt. 

  • REJUVENAIR-MOA studie

REJUVENAIR-MOA studie

“Een onderzoek naar het werkingsmechanisme van de door het RejuvenAir™‐systeem

gedoseerde CryoSpray‐behandeling voor patiënten met chronische bronchitis”

 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is te bepalen hoe veilig en uitvoerbaar het is om mensen met chronische bronchitis met behulp van het RejuvenAir‐systeem te behandelen en wat het precieze werkingsmechanisme is van de behandeling. In totaal zullen 32 patiënten meedoen aan dit onderzoek in Groningen en een ziekenhuis in Londen.

 

Wat houdt de behandeling en het onderzoek in?

Deze studie gebruikt het RejuvenAir™‐systeem, waarbij longweefsel wordt bevroren met behulp van vloeibare stikstof via een dunne katheter (buisje) (ook wel CryoSpray‐therapie genoemd). Vloeibare stikstof wordt al meer dan 50 jaar gebruikt voor de behandeling van andere medische aandoeningen waarbij aangetast weefsel verwijderd moet worden. Een voorbeeld hiervan is als een arts de huid van een patiënt met vloeibare stikstof besproeit om ongezond weefsel te verwijderen zoals een wratje. Het gebruik van vloeibare stikstof in dit onderzoek, voor de behandeling van chronische bronchitis, is echter een nieuwe toepassing van dit bevriezingsmiddel. De vloeibare stikstof zal de bekleding van het oppervlakteweefsel (slijmvlies) van uw luchtwegen bevriezen. Hierdoor sterft de meest oppervlakkige laag af en wordt vervangen door nieuwe slijmvliescellen. Tot nu toe zijn er in de wereld 35 patiënten met chronische bronchitis behandeld in 1 eerdere studie. Deze studie liet zien dat de techniek uitvoerbaar en veilig is.

 

In dit onderzoek zal er weefsel uit de luchtwegen afgenomen worden voor en na de behandeling. Dit zal ons helpen inzicht te krijgen in de helende werking van de behandeling op uw longweefsel. De CryoSpray behandeling is een experimentele therapie en het kan dus zijn dat de patiënt geen baat zal hebben van de behandeling.

De deelnemers aan deze studie worden geloot voor de CryoSpray‐behandel groep of de alleen optimale medische zorg groep. De patiënten die loten voor optimale medische zorg groep zullen twee ‘sham’ procedures ondergaan. De sham procedure is een placebo behandeling waarbij geen cryospray wordt afgeleverd in de long en er

dus geen behandeling zal plaatsvinden. De deelnemers horen pas na 6 maand voor welke groep ze hebben geloot. De patiënten die de ‘sham’ bronchoscopie hebben gekregen kunnen na 6 maanden alsnog in aanmerking komen voor de CryoSpray behandeling indien hun medische conditie stabiel is.