Onderzoek naar de behandeling met Ventielen

De behandeling met eenrichtingsventielen is sinds 2017 vergoede zorg en valt dus onder de basisverzekering.

 

Wij blijven echter onderzoek doen om de behandeling verder te optimaliseren.

 

Momenteel lopen er 2 onderzoeken die als doel hebben de behandeling met ventielen verder te optimaliseren:

  • SOLVE studie (Longfonds project)
  • BREATH-NL (Registratie database)

SOLVE studie

"Long volume reductie met eenrichtingsventielen voor de behandeling van patiënten met ernstig longemfyseem."


Bij patiënten met ernstig COPD helpt de momenteel beschikbare behandeling vaak onvoldoende tegen kortademigheid. Zogenoemde ‘ventielen’ kunnen mensen met zeer ernstig emfyseem (een van de soorten COPD) helpen meer lucht te krijgen. De behandeling met ventielen is echt maatwerk: van te voren is belangrijk precies te bekijken welk soort emfyseem iemand heeft om te voorspellen of de behandeling geschikt is om te doen. Omdat de ventiel behandeling nog erg nieuw is, is er nog veel onderzoek nodig om deze behandeling door te ontwikkelen.

 

In dit onderzoek, wat mogelijk gemaakt wordt door een subsidie van het longfonds, gaat het UMCG samen met CIRO / Maastricht UMC en het Radboud UMC een aantal elementen onderzoeken:

  • Wat de lichamelijke gevolgen en de gevolgen voor kwaliteit van leven zijn
  • Wat de beste timing is van longrevalidatie bij deze behandeling
  • Wat de behandeleffecten en bijwerkingen op de lange termijn zijn

Het doel van het onderzoek is mensen met COPD nog beter te kunnen behandelen.   

Informatievideo's


BREATHE-NL database

"Bronchoscopic lung volume reduction treatment in clinical practice: Introduction and implementation in The Netherlands and evaluation of a national database"

Omdat de behandeling nog maar 3 jaar een reguliere behandeling is willen we graag de behandeling de komende jaren monitoren zodat we de behandeling kunnen optimaliseren. Het doel van deze studie is om een landelijke database op te zetten waarin we gegevens zullen verzamelen over de behandeling om zo de behandeling verder te kunnen monitoren en optimaliseren. Dit onderzoek zal plaatsvinden in alle ziekenhuizen in Nederland waar de behandeling plaatsvindt en in 5 jaar tijd zullen ongeveer 500 patiënten met ernstig COPD aan het onderzoek deelnemen.