Onderzoek naar de longdenervatie behandeling bij COPD patiënten


Op het moment loopt er 1 studie die de longdenervatie behandeling bij COPD onderzoekt. 

  • AIRFLOW 3 studie 

AIRFLOW 3 studie

“Een multicenter, gerandomiseerd sham-gecontroleerd onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid na een behandeling met het Nuvaira longdenervatiesysteem bij patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD)” 

 

Gerichte longdenervatie therapie (‘Target Lung Denervation‘ (TLD))

 

 

Het doel van de TLD techniek is om de zenuwen in de luchtwegen te onderbreken op het punt waar de zenuwen de long binnenkomen. Dit wordt gedaan door middel van een speciale katheter die via een bronchoscoop (lange dunne slang waarmee de arts in de luchtwegen kan kijken) in de long wordt geplaatst. Deze katheter is speciaal omdat hij is ontworpen om radiofrequente (RF) energie af te leveren door de wand van de luchtweg zonder ergens in te hoeven snijden. De RF-energie zal doelgericht door de wand energie afleveren op de plek waar de zenuw de long binnenkomt. De RF-energie zorgt voor zogenoemde ‘ablatie’. Ablatie is een medische term voor ‘gericht beschadigen’. Door de beschadiging wordt het vermogen van de luchtwegzenuwen om signalen door te geven onderbroken wat ervoor zorgt dat de luchtwegen verwijden en het ademhalen makkelijker wordt. 

 

 


De AIRFLOW 3 studie is het vervolg op de AIRFLOW 1 en 2 studie:

AIRFLOW 1: Tijdens deze fase werden 2 doseringen RF-energie met elkaar vergeleken om te onderzoeken of er een verschil is in veiligheid tussen de 2 doseringen, dit om de optimale dosis van deze twee te bepalen. De patiënten die meededen werden geloot voor behandeling met 1 van de 2 (beide actieve) doseringen. Aan deze fase hebben 45 patiënten meegedaan de studie is inmiddels afgesloten.

 

AIRFLOW 2: Tijdens deze fase wordt de behandeling vergeleken met een placebo groep. De placebo groep houdt in dat de helft van de patiënten een bronchoscopie zal ondergaan maar niet behandeld zal worden met de RF-energie. In totaal doen 80 patiënten mee aan deze fase. Pas na 1 jaar hoort de patiënt of hij/zij behandeld is of niet. Momenteel loopt de follow-up van deze studie.

 

In totaal zijn er dus in de wereld ongeveer 120 COPD patiënten behandeld met deze behandeling. Deze eerste onderzoeken lieten zijn dat de techniek uitvoerbaar en veilig is. Het materiaal wat in de eerste onderzoeken gebruikt is, is inmiddels verder ontwikkeld om de behandeling makkelijker en uitvoerbaar te maken. Het nieuwe onderzoek (AIRFLOW 3) zal verder onderzoeken of deze behandeling effect heeft in een grote groep mensen. 

 

AIRFLOW 3: Tijdens deze fase wordt de behandeling weer vergeleken met een placebo groep. De placebo groep houdt in dat de helft van de patiënten een bronchoscopie zal ondergaan maar niet behandeld zal worden met de RF-energie. In totaal doen maximaal 520 patiënten mee aan deze fase in ziekenhuizen in Europa, Canada en Amerika. Pas na 1 jaar hoort de patiënt of hij/zij behandeld is of niet.

 

Meer over deze studie is te vinden op de AIRFLOW 3 website.